Náš Facebook
Zmluvné asistenčné služby
  • AXA assistance
  • ASA assistance
  • Europ Assistance

Váhate s telefonátom kôli obave z vysokej ceny odťahu? Neváhajte! Väčšina poisťovní ktorých sme partnerom vo svojom PZP kryje aj asistenčné služby.


Finančná a Hmotná ochrana prepravovaného nákladu

Hodnota Vášho nákladu je pri preprave chránená poistením hmotnej zdopovednosti za prepravovaný tovar až do výššky 30.000 €.


Promtné plnenie a likvidácia prípadnej škodovej udalosti je zabezpečené poistením právnej asistencie DAS.HOTLINE 24/7:

0919 777 177

XHTML valid page

Valid CSS!

Kontakty

ML autotrans s.r.o. Martin Lukáč
Zapísaná v Obch.Reg.Súdu Trnava
Výpis z obchodného registra SRO,28807/T.
Unín 98
908 46 Unín, Slovakia
IČO: 46534024
IČ DPH: SK2023456798
hotline: 0919 777 177
mail: info@ml-auto.sk

Facebook