Náš Facebook
Zmluvné asistenčné služby
 • AXA assistance
 • ASA assistance
 • Europ Assistance

Váhate s telefonátom kôli obave z vysokej ceny odťahu? Neváhajte! Väčšina poisťovní ktorých sme partnerom vo svojom PZP kryje aj asistenčné služby.


Finančná a Hmotná ochrana prepravovaného nákladu

Hodnota Vášho nákladu je pri preprave chránená poistením hmotnej zdopovednosti za prepravovaný tovar až do výššky 30.000 €.


Promtné plnenie a likvidácia prípadnej škodovej udalosti je zabezpečené poistením právnej asistencie DAS.HOTLINE 24/7:

0919 777 177

XHTML valid page

Valid CSS!

Rizikové orezávanie a výrub stromov

Čo robíme » Rizikové orezávanie a výrub stromov

 • Orez stromov
  Orez stromov
 • Výrub
  Výrub
 • Výrub
  Výrub
 • Výrub
  Výrub
 • Orez
  Orez
 • Výrub
  Výrub
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez
 • Orez
  Orez

Vykonávame orezávanie a výrub stromov v rizikovom prostredí a to v prípadoch keď sa strom nachádza blízko budov, plotov alebo na pozemku nemáte dostatok priestoru kam strom "položiť". K orezu používame vysokozdvižnú plošinu a orez spúšťame zlanovaním na zem.

Facebook