Náš Facebook
Zmluvné asistenčné služby
 • AXA assistance
 • ASA assistance
 • Europ Assistance

Váhate s telefonátom kôli obave z vysokej ceny odťahu? Neváhajte! Väčšina poisťovní ktorých sme partnerom vo svojom PZP kryje aj asistenčné služby.


Finančná a Hmotná ochrana prepravovaného nákladu

Hodnota Vášho nákladu je pri preprave chránená poistením hmotnej zdopovednosti za prepravovaný tovar až do výššky 30.000 €.


Promtné plnenie a likvidácia prípadnej škodovej udalosti je zabezpečené poistením právnej asistencie DAS.HOTLINE 24/7:

0919 777 177

XHTML valid page

Valid CSS!

Preprava sypaných materiálov

Čo robíme » Preprava sypaných materiálov

 • Dovoz štrku Unín
  Dovoz štrku Unín
 • Dovoz zeminy Rybky
  Dovoz zeminy Rybky
 • Dovoz štrku Dojč
  Dovoz štrku Dojč
 • Dovoz dreva Malacky
  Dovoz dreva Malacky
 • Odvoz odpadu Štefanov
  Odvoz odpadu Štefanov
 • Odvoz odpadu Rohov
  Odvoz odpadu Rohov
 • Čistenie potoka
  Čistenie potoka
 • Vývoz zeminy Senica
  Vývoz zeminy Senica
 • Vývoz blata Smrdáky
  Vývoz blata Smrdáky
 • Odvoz sute
  Odvoz sute
 • Doprava makadam
  Doprava makadam
 • Vykládka makadami
  Vykládka makadami
 • Vykládka palivového dreva
  Vykládka palivového dreva
 • Preprava gulatiny
  Preprava gulatiny
 • Preprava orezu
  Preprava orezu

široké portofólio kontajnérov systému ABROLL dovoľuje širokú škálu prepravných možností na sypké materiály, palivá, stavebný materiál, odpad, stavebnú suť a jej likvidáciu. Využiť sa dajú kontajnery od 3.5m3 do 20m3 s nosnosťou do 12t. V prípade záujmu je možné realizovať prepravu sypkých materiálov ako sú: štrk, piesok a kamenivo sklápacími návesmi s nosnosťou 27t

Facebook