Náš Facebook
Zmluvné asistenčné služby
  • AXA assistance
  • ASA assistance
  • Europ Assistance

Váhate s telefonátom kôli obave z vysokej ceny odťahu? Neváhajte! Väčšina poisťovní ktorých sme partnerom vo svojom PZP kryje aj asistenčné služby.


Finančná a Hmotná ochrana prepravovaného nákladu

Hodnota Vášho nákladu je pri preprave chránená poistením hmotnej zdopovednosti za prepravovaný tovar až do výššky 30.000 €.


Promtné plnenie a likvidácia prípadnej škodovej udalosti je zabezpečené poistením právnej asistencie DAS.HOTLINE 24/7:

0919 777 177

XHTML valid page

Valid CSS!

Práce s traktor bágrom

Čo robíme » Práce s traktor bágrom

Širokú škálu zemných a výkopových prác realizujeme pomocou traktor bágra Komatsu WB977S s hmotnosťou 8.5t. Výkopové možnosti tohto stroja umožňujú dosah až do hĺbky 5.9m a nakládku materiálu až do výšky 3.5m. K tomtu stroju využívame širokú škálu príslušenstva vrátane búracieho kladiva, vďaka čomu realizujeme búracie práce, výkop bázénov, vykop septikov, šachiet, ČOV, jazierok, drenáží a výkopy pre inžinierske siete.

Sme tu pre Vás, ak potrebujete vykopať základy rodinného domu, plotu alebo oporného múru.

Facebook