Náš Facebook
Zmluvné asistenčné služby
 • AXA assistance
 • ASA assistance
 • Europ Assistance

Váhate s telefonátom kôli obave z vysokej ceny odťahu? Neváhajte! Väčšina poisťovní ktorých sme partnerom vo svojom PZP kryje aj asistenčné služby.


Finančná a Hmotná ochrana prepravovaného nákladu

Hodnota Vášho nákladu je pri preprave chránená poistením hmotnej zdopovednosti za prepravovaný tovar až do výššky 30.000 €.


Promtné plnenie a likvidácia prípadnej škodovej udalosti je zabezpečené poistením právnej asistencie DAS.HOTLINE 24/7:

0919 777 177

XHTML valid page

Valid CSS!

Nákladná autodoprava - ruka

Čo robíme » Nákladná autodoprava - ruka

 • Prevoz paliet
  Prevoz paliet
 • Preprava kontajnera
  Preprava kontajnera
 • Osádzanie kanalizačných skruží
  Osádzanie kanalizačných skruží
 • Osádzanie kanalizačných skruží
  Osádzanie kanalizačných skruží
 • Osádzanie skruží
  Osádzanie skruží
 • Preprava posedu
  Preprava posedu
 • Odvoz polystyrénu
  Odvoz polystyrénu
 • Preprava boxu
  Preprava boxu
 • Preprava boxu
  Preprava boxu
 • Demontáž kabíny
  Demontáž kabíny
 • Demontáž kabíny
  Demontáž kabíny
 • Preprava bazénu
  Preprava bazénu
 • Preprava bazénu
  Preprava bazénu
 • Preprava bazénu
  Preprava bazénu
 • Odvoz palivového dreva
  Odvoz palivového dreva
 • Odvoz divokej zvery
  Odvoz divokej zvery
 • Dovoz paliet
  Dovoz paliet
 • Osádzanie strešných trámov
  Osádzanie strešných trámov
 • Osádzanie trámov
  Osádzanie trámov
 • Nakládka tvaroviek
  Nakládka tvaroviek
 • Preprava a vykládka
  Preprava a vykládka
 • Manipulácia s rukou
  Manipulácia s rukou
 • Vykládka dlažby
  Vykládka dlažby
 • Preprava dlažby
  Preprava dlažby
 • Preprava hranolov
  Preprava hranolov
 • Dovoz stav. materiálu
  Dovoz stav. materiálu
 • Vykládka palivového dreva
  Vykládka palivového dreva
 • Vykládka palivového dreva
  Vykládka palivového dreva
 • Preprava palivového dreva
  Preprava palivového dreva
 • Preprava stav. materiálu
  Preprava stav. materiálu
 • Osádzanie kríža
  Osádzanie kríža
 • Vykládka trámov
  Vykládka trámov
 • Preprava strešných lát
  Preprava strešných lát
 • Preprava strešných lát
  Preprava strešných lát
 • Dovoz profilového dreva
  Dovoz profilového dreva
 • Osádzanie prekladov
  Osádzanie prekladov
 • Vykládka dreva
  Vykládka dreva
 • Paletová preprava
  Paletová preprava
 • Dovoz tvaroviek
  Dovoz tvaroviek
 • Odvoz odpadového dreva
  Odvoz odpadového dreva
 • Preprava slamy
  Preprava slamy
 • Dovoz stavebných mechanizmov
  Dovoz stavebných mechanizmov
 • Paletová preprava
  Paletová preprava
 • Vykládka
  Vykládka
 • Vykládka stav. materiálu
  Vykládka stav. materiálu
 • Vykládka stav. materiálu
  Vykládka stav. materiálu
 • Inštalácia balkónov
  Inštalácia balkónov
 • Inštalácia balkónov
  Inštalácia balkónov
 • Preprava dreva
  Preprava dreva
 • Odvoz mechanizmov
  Odvoz mechanizmov
 • Manipulácia s hydraulickou rukou
  Manipulácia s hydraulickou rukou
 • Manipulácia s hydraulickou rukou
  Manipulácia s hydraulickou rukou
 • Demontáž nadstavby
  Demontáž nadstavby
 • Kontajnerová preprava
  Kontajnerová preprava
 • Dovoz krytiny
  Dovoz krytiny
 • Preprava nosníkov
  Preprava nosníkov
 • Manipulácia s nosníkmi
  Manipulácia s nosníkmi
 • Preprava bunky
  Preprava bunky
 • Preprava bunky
  Preprava bunky
 • Preprava výrobných zariadení
  Preprava výrobných zariadení
 • Preprava výrobných zariadení
  Preprava výrobných zariadení
 • Preprava výrobných zariadení
  Preprava výrobných zariadení
 • Odvozd strešných lát
  Odvozd strešných lát
 • Všetky nadstavby
  Všetky nadstavby
 • Dovoz výrobnej technológie
  Dovoz výrobnej technológie
 • Vykládka výrobnej technológie
  Vykládka výrobnej technológie
 • Manipulácia s hydr. rukou
  Manipulácia s hydr. rukou
 • Manipulácia s hydr. rukou
  Manipulácia s hydr. rukou
 • Vykládka lát
  Vykládka lát
 • Preprava kameniva
  Preprava kameniva
 • Vykládka nosných konštrukcii
  Vykládka nosných konštrukcii
 • Vykládka nosných konštrukcii
  Vykládka nosných konštrukcii
 • Vykládka nosných konštrukcii
  Vykládka nosných konštrukcii
 • Vykládka nosných konštrukcii
  Vykládka nosných konštrukcii
 • Vykládka nosných konštrukcii
  Vykládka nosných konštrukcii

štandardná preprava tovaru na paletách alebo stavebného reziva (krovy, trámy, laty). S možnosťou naloženia a vyloženia tovaru pomocou hydraulickej ruky a pomocou paletových vidlí. Naloženie a vyloženie je možné do vzdialenosti až 16m alebo 18m výšky.

Facebook