Náš Facebook
Zmluvné asistenčné služby
 • AXA assistance
 • ASA assistance
 • Europ Assistance

Váhate s telefonátom kôli obave z vysokej ceny odťahu? Neváhajte! Väčšina poisťovní ktorých sme partnerom vo svojom PZP kryje aj asistenčné služby.


Finančná a Hmotná ochrana prepravovaného nákladu

Hodnota Vášho nákladu je pri preprave chránená poistením hmotnej zdopovednosti za prepravovaný tovar až do výššky 30.000 €.


Promtné plnenie a likvidácia prípadnej škodovej udalosti je zabezpečené poistením právnej asistencie DAS.HOTLINE 24/7:

0919 777 177

XHTML valid page

Valid CSS!

Práce s minibagrom

Čo robíme » Práce s minibagrom

 • Búracie práce
  Búracie práce
 • Výkopové práce
  Výkopové práce
 • Odstraňovanie koreňov
  Odstraňovanie koreňov
 • Minibager
  Minibager
 • Minibager
  Minibager
 • Minibager
  Minibager
 • Terénne úpravy
  Terénne úpravy
 • Odstraňovanie starých betónov
  Odstraňovanie starých betónov
 • Čistenie kalových polí Malacky
  Čistenie kalových polí Malacky
 • Minibager
  Minibager

Tento malý a agilný pracovný stroj nám dáva možnosť pracovať aj v malých a ťažko prístupných miestach. S celkovou šírkou len 150 cm sa dostane aj do veľmi malých priestorov s nízkou priechodnosťou. Celková výška minibagru je 2.25 m. Vďaka maximálnemu hĺbkovému dosahu 2.5 m je predurčený či už k výkopom kanalyzačných šácht a prívodov, terénnym úpravám pozemkov či iným zemným prácam. Vlastníme aj miešaciu lopatu na prípravu betónu a betónovej zmesy v miestach bez elektrickej energie, napríklad k betonáži oplotení, alebo rôznych oporných múrov.

Facebook