Náš Facebook
Zmluvné asistenčné služby
 • AXA assistance
 • ASA assistance
 • Europ Assistance

Váhate s telefonátom kôli obave z vysokej ceny odťahu? Neváhajte! Väčšina poisťovní ktorých sme partnerom vo svojom PZP kryje aj asistenčné služby.


Finančná a Hmotná ochrana prepravovaného nákladu

Hodnota Vášho nákladu je pri preprave chránená poistením hmotnej zdopovednosti za prepravovaný tovar až do výššky 30.000 €.


Promtné plnenie a likvidácia prípadnej škodovej udalosti je zabezpečené poistením právnej asistencie DAS.HOTLINE 24/7:

0919 777 177

XHTML valid page

Valid CSS!

Kontajnerová preprava

Čo robíme » Kontajnerová preprava

 • Odvoz odpadu
  Odvoz odpadu
 • Preprava dreva
  Preprava dreva
 • Vývoz sute
  Vývoz sute
 • Vývoz sute
  Vývoz sute
 • Likvidácia stavebného odpadu
  Likvidácia stavebného odpadu
 • Zápožička kontajneru
  Zápožička kontajneru

široké portofólio kontajnérov systému ABROLL dovoľuje aj širokú škálu prepravných možností na sypké materiály, palivá, stavebný materiál, odpad, stavebnú suť a jej likvidáciu. Využiť sa dajú kontajnery od 3.5m3 do 20m3 s nosnosťou do 12t. V prípade záujmu je možné realizovať aj zápožičku kontajnerov. Napríklad k búraniu stavieb, likvidácii rôznych druhov odpadov.

Facebook